Obecnie obsługą przesyłek pocztowych z towarami kupionymi poza Unią Europejską, czyli np. w Azji i USA, zajmują się służby podatkowe i celne. Poczta przedstawia do kontroli wszystkie przesyłki przedstawicielom KAS i zajmuje się korespondencją z adresatami oraz pobieraniem opłat, które ustalają służby celne. Współpracę tę reguluje porozumienie pomiędzy Spółką i Krajową Administracją Skarbową z 2018 roku. Na jego podstawie utworzono Oddział Celny Pocztowy w Lublinie, aby kontrolować przesyłki nadchodzące z Azji drogą kolejową przez Małaszewicze.

1 lipca 2021 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie tzw. „pakiet VAT dla  e-commerce". Te zmiany prawa unijnego oznaczają, że Poczta Polska przejmie niektóre funkcje realizowane dotychczas przez służby celno-skarbowe i będzie odpowiedzialna za pobieranie podatku VAT od kupujących i przekazywanie go w odpowiedniej wysokości administracji skarbowej.

– Rozwój e-commerce ma kluczowe znaczenie dla Poczty Polskiej, dlatego aktywnie odpowiadamy na potrzeby rozwijającego się handlu transgranicznego.  Internet umożliwia zamawianie towarów na całym świecie, a klienci e-sklepów oczekują sprawnej i bezpiecznej ich dostawy. Poczta jako największa spółka infrastrukturalna i logistyczna jest partnerem państwa w zapewnieniu obsługi celnej przesyłek z towarami, których wolumeny utrzymują się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska zleciła przygotowanie oprogramowania obsługującego zgłoszenia celne przesyłek pocztowych swojej spółce technologicznej Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (PPUC). Systemy IT, które zostaną przygotowane na mocy zawartej umowy będą wdrożone przed 1 lipca 2021 roku.

- Usytuowanie Polski na mapie świata sprawia, że jesteśmy bramą do Europy dla towarów, które napływają m. in. z krajów azjatyckich. Stąd współpraca Poczty z KAS, aby wspólnie przygotować się na zmiany, jakie niesie „pakiet VAT dla  e-commerce". Zależy nam, aby sprawnie i zgodnie z nowym prawem obsługiwać rosnące wolumeny przesyłek z towarami spoza UE. Zamawiający je polscy klienci oczekują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych – podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Tzw. „pakiet VAT dla  e-commerce" oznacza, że operatorzy pocztowi w Unii Europejskiej będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary - w procedurze celnej importowej - umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza Unią Europejską. Przy czym podatek będzie nakładany na wszystkie towary, nawet te o niskiej wartości. Powoduje to m.in. konieczność stworzenia efektywnego systemu IT do obsługi przesyłek połączonego z państwowym systemem celno-podatkowym. 

- Cyfryzacja usług świadczonych przez Pocztę Polską to jeden z filarów strategicznych działań Spółki. W związku z tym Poczta Polska Usługi Cyfrowe będzie pełnić rolę pocztowego software house, który zapewni w możliwie krótkim czasie zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych. Jednym z takich systemów, które musimy pilnie wdrożyć, będzie rozwiązanie informatyczne obsługujące rozliczenia Poczty z KAS – dodaje Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. należy do Poczty Polskiej S.A. Spółka powstała w 2012 roku, by wdrażać i rozwijać cyfrowe usługi pocztowe. Rok później uruchomiła platformę Envelo, na której w innowacyjny sposób łączymy zalety tradycyjnej korespondencji z nowymi technologiami.

Wdrożenie nowego modelu odpraw pocztowych zakłada przede wszystkim zapewnienie elektronicznej wymiany danych między Pocztą Polską a KAS. Konsekwencją elektronizacji procesu i właściwej realizacji przepisów unijnego prawa celnego jest konieczność przekazywania przez Pocztę Polską danych do systemów celnych na rzecz odbiorców przesyłek i przyjęcie roli zgłaszającego.

Poczta Polska planuje realizację w ciągu pierwszej połowy nadchodzącego roku kampanii informacyjnej, w ramach której przekaże pełną informację o ważnych dla Klientów aspektach funkcjonowania nowych regulacji celno-podatkowych, w tym dla użytkowników platform e-commerce zlokalizowanych poza Unią Europejską.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl