W ciągu kwartału zwiększyły się również salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian ogólnej
sytuacji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, poziomu zapasów, poziomu zakupów od dostawców krajowych i zagranicznych, wysokości zatrudnienia oraz wolumenu sprzedawanych towarów. Towarzyszył temu również optymizm przedsiębiorców, którzy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +10,7 punktu. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 25,2 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 60,3 proc. ankietowanych za średnią, natomiast 14,5 proc. za słabą.

W II kwartale w najlepszej sytuacji były przedsiębiorstwa handlowe działające w branżach: mebli i sprzętu oświetleniowego, drobnych artykułów metalowych, farb i szkła, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz RTV.

Podobnie jak w poprzednim kwartale w najtrudniejszej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa zajmujące się handlem wyrobami farmaceutycznymi, medycznymi, kosmetykami i artykułami toaletowymi. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl