- W imieniu 30 000 reprezentowanych przez nas podmiotów handlu detalicznego wyrażamy stanowczy sprzeciw! Uważamy, że Jest to niezgodne z Konstytucją RP, która gwarantuje każdemu obywatelowi Państwa Polskiego niezbywalne prawo do ochrony jego własności - zauważa Waldemar Nowakowski Prezes Polskiej Izby Handlu. Chodzi o § 1 art. 21 Konstytucji RP, który brzmi: „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia".

Przedstawiciele Izby argumentują, że Nie można walczyć z przestępczością obniżając kwalifikowalność czynów. Po takiej zmianie statystyki dotyczące naruszania prawa poprawią się, ponieważ przypadki kradzieży do 800 zł nie będą już przestępstwem, a wykroczeniem. Polska Izba Handlu nie zgadza się, aby odbywało się to kosztem obywateli.

- Proponowana kwota 800zł jest zbliżona np. do wartości minimalnych emerytur i rent w Polsce. Czy przywłaszczenie środków do życia starszych osób jest tylko banalnym występkiem? - pyta Prezes Izby.

Projektodawcy podają, że zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów zawiłego proceduralnie postępowania przy ściganiu drobnych przestępstw. - Sposób karania przewinień wymaga naprawy, ale nie może odbywać się poprzez ustalenie, że rabunek nie jest przestępstwem. - odpowiada Nowakowski - Absurdem jest, że to obywatele mają ponosić odpowiedzialność za niedoskonałość systemu.

Według obliczeń Izby podwyższenie górnej granicy wykroczenia do proponowanej kwoty, może oznaczać co najmniej trzykrotny wzrost strat z tytułu „drobnych" kradzieży w sklepach, nawet do ok. 5-8 mld pln rocznie.

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl