Jak podaje POHiD, program redukcji oparto na kompromisowym Programie redukcji opłat kartowych, wypracowanym przez Zespół Roboczy przy NBP wiosna 2012 roku, co ciekawe to właśnie MasterCard spowodował fiasko tej inicjatywy. Deklaracja obniżek przyznaje rację argumentom podnoszonym przez akceptantów, w szczególności zaś potwierdza, że wysokość opłaty Interchange (w Polsce jeszcze niedawno na poziomie 1,6 proc. - najwyższej w Europie) nie jest uzasadniona ekonomicznie. Zgodnie z opinia akceptantów jest ona wynikiem arbitralnych/koniunkturalnych decyzji systemów płatniczych.

- Uważamy - jako akceptanci - że kwestią zasadniczą dla czterostronnych systemów płatniczych z punktu widzenia akceptantów jest transparentność podejmowania decyzji o wysokości opłat Interchange. Podobnie odnosimy się do opłat processingowych, które wraz z interchange i kosztem licencji są podstawowymi składnikami całości opłat akceptantów (MSC). Ustabilizowanie tego kosztu łącznego oraz eliminację działania kompensacyjnego w ramach MSC jest w stanie zapewnić, w warunkach duopolu obu systemów płatniczych, jedynie regulacja. Nie powinna mieć sytuacja, gdy obniżenie interchange nie eliminuje praktyki monopolizującej, gdyż oba systemy płatnicze jednostronnie mogą podejmować kluczowe decyzje i narzucać opłaty rynkowi bez żadnej kontroli - podała Organizacja.

W opinii ekspertów POHiD, aktualna deklaracja MasterCard jest reakcją na wcześniejszą i podobną deklarację systemu płatniczego VISA, w obawie przed zbliżającymi się pracami Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. Obawa ta wynika z kalkulacji wizerunkowej i negocjacyjnej w debacie sejmowej. - Ze zdziwieniem zauważamy, że przyjęty mechanizm obniżek jest oparty na trudnej dla niezależnej kontroli średniej ważonej. Obniżki są w konsekwencji mniejsze niż deklarowane przez system VISA. System MasterCard deklaruje maksymalną stawkę interchange od 1 stycznia 2014 r. dla kart debetowych 1,25 proc. tymczasem VISA 1 proc., zaś w przypadku kart kredytowych 1,51 proc., podczas gdy VISA 1,11 proc. Tymczasem poszczególne projekty regulacji rozpatrywane przez Sejm idą jeszcze dalej, jeśli chodzi o wysokość obniżek jak i czas ich wprowadzania. Dla przykładu: ustala się maksymalną sumę opłat pobieranych od akceptantów za płatność kartą (MSC) na 0,5 proc. wartości transakcji i określa wejście w życie nowych stawek już od stycznia 2014 r. - podaje POHiD.

Organizacja uważa, że najbardziej adekwatny wydaje się poziom opłat 0,2-0,3 proc. ustalony dla płatności transgranicznych przez KE i zaproponowany również w Polsce dla płatności publicznoprawnych.

- Jesteśmy również zaskoczeni wyłączeniem płatności mobilnych z propozycji systemu MasterCard, co jest działaniem na rzecz utrzymania arbitralnego nakładania opłat - to zaś podważa szczerość intencji Mastercard. Podobny charakter ma utrzymanie naliczania przez MasterCard agentom rozliczeniowym dodatkowej opłaty procentowej od obrotów kartami wszystkich systemów, w związku z programem "Innovation for Poland".
Wcześniejsze działania podejmowane przez MasterCard sprawiają, że mimo tej jednostronnej deklaracji, pozostajemy przy poparciu dla działania regulacyjnego. Uważamy jednakże, że Kodeks Postępowania MasterCard wpłynie pozytywnie na prace Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, tworząc korzystniejszą od dotychczasowej atmosferę dla ewentualnych działań samoregulacyjnych na rynku płatności bezgotówkowych, szczególnie w obszarach innych niż realizowane przy pomocy karty płatności i mechanizmów dotyczących płatności bezgotówkowych - podsumowuje POHiD.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl