Roszczenia Polenergii wobec Jeronimo Martins

Kwota dochodzona pozwem stanowi sumę wierzytelności Polenergii Obrót z tytułu nieopłaconych w części faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku (39.528.578,00 złotych) oraz wierzytelności z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od tej kwoty za okres od dnia 2 lipca 2022 roku do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (1.324.774,00 złotych)

- napisano w komunikacie.

Jak czytamy, pozew został złożony w związku z uznaniem za bezzasadne oświadczenia JMP o potrąceniu kwot objętych wezwaniem do zapłaty.

W czerwcu Polenergia informowała, że Jeronimo Martins Polska wezwało spółkę zależną Polenergii, Polenergia Obrót, do zapłaty 39,5 mln zł w terminie siedmiu dni. Wezwanie dotyczyło umów na dostawy energii elektrycznej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl