"Przyjęty sposób autoryzacji transakcji zbliżeniowych (z zasady samo zbliżenie karty do czytnika bez konieczności podania PIN lub złożenia podpisu na dokumencie) powoduje jednak, iż w wielu przypadkach nie istnieją żadne zabezpieczenia uniemożliwiające postronnej osobie, która weszła w posiadanie karty zbliżeniowej dokonanie niskokwotowej transakcji płatniczej" - napisano we wnioskach raportu "Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy", sporządzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

"Natomiast przy użyciu karty z funkcją płatności zbliżeniowej niwelowane jest ryzyko związane ze skopiowaniem karty związane z utratą fizycznego kontaktu z kartą" - dodano.

Według analizy UKNF większość banków nie umożliwia posiadaczom kart całkowitej dezaktywacji funkcjonalności płatności zbliżeniowych lub wprowadzenia dodatkowych limitów (ilościowych i kwotowych) na realizację tego typu płatności.

Zdaniem Komisji byłoby wskazane umożliwienie klientom swobodnego wyboru zakresu korzystania z funkcji zbliżeniowej w karcie płatniczej.

"Za pożądane należałoby uznać przyjęcie przez dostawców usług płatniczych praktyki polegającej na pozostawieniu użytkownikowi instrumentu płatniczego wyposażonego w funkcję zbliżeniową daleko idącej swobody w samodzielnym lub uzgodnionym z dostawcą wymogu autoryzacji transakcji zbliżeniowej za pomocą indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu w postaci kodu PIN albo całkowitą dezaktywację tej funkcjonalności lub samodzielne wprowadzanie bardziej rygorystycznych limitów (ilościowych i kwotowych) na realizację tego typu płatności" - napisano w raporcie.

UKNF podał, 14 z 15 ankietowanych banków komercyjnych oferuje karty wyposażone w funkcję płatności zbliżeniowych, a ich liczba wynosi łącznie ok. 13 mln sztuk.

Z danych UKNF wynika, że skala zjawiska nieautoryzowanych transakcji dokonywanych w trybie zbliżeniowym jest znikoma (liczona w promilach) i nie odbiega od transakcji dokonywanych w tzw. trybie tradycyjnym.

W przypadku transakcji zbliżeniowych do 50 zł autoryzacja transakcji płatności zbliżeniowej następuje poprzez zbliżenie karty do czytnika. W przypadku transakcji powyżej tej kwoty wymagany jest PIN lub podpis.

Na polskim rynku funkcjonują dwa systemy kart zbliżeniowych: Visa payWave i MasterCard PayPass.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl