Związek zawodowy działający przy Tesco opublikował treść pisma przesłanego do siedziby firmy. Czytamy w nim: "OZ NSZZ Solidarność Tesco (...) informuje o kontroli przestrzegania prawa pracy w zakresie zmian dot. dyżurów w sklepach, pełnionych przez specjalistów. Uprzejmie wzywamy do odstąpienia od wdrożenia zmian (...)  oraz przedstawienia stanowiska (pracodawcy-red.) w niżej przedstawionych kwestiach (...). Wprowadzone zmiany realizowane są z naruszeniem przepisów prawa pracy. Zlecone czynności wykraczają poza umówiony rodzaj pracy. Nie nastąpiło żadne zdarzenie prawne, które sankcjonowałoby zaistniałe zmiany w sposób zgodny z przepisami prawa (...). Specjaliści to pracownicy podstawowi i nie posiadają uprawnień do działania w imieniu pracodawcy. Nie wszyscy pracownicy, którzy mają świadczyć pracę polegającą na pełnieniu dyżurów w sklepach przeszli szkolenia BHP w tym zakresie (...). Ponadto nie wszyscy pracownicy posiadają szkolenia ppoż i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Wskazujemy, że świadczenie dodatkowej (...)  pracy, może stanowić o powstaniu po stronie pracownika roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Przypomnijmy, że w Tesco ruszyły niedawno zwolnienia grupowe. Detalista zamknie w naszym kraju 32 sklepy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl