"Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Polską Sieć Handlową Nasz Sklep S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad spółką Megana Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez PSH Nasz Sklep S.A. 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Megana Spółka z o.o. (koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)" - czytamy w komunikacie.

PSH Nasz Sklep S.A. jest spółką w grupie kapitałowej Specjał, która koncentruje swoją działalność na hurtowej sprzedaży towarów konsumpcyjnych (żywności i napojów) za pośrednictwem centrów dystrybucyjnych oraz prowadzi działalność na rynku detalicznej sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Megana spółka z o.o. prowadzi działalność na rynku detalicznej sprzedaży towarów konsumpcyjnych - informuje UOKiK.

 

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl