Na drugim biegunie tego zjawiska możemy znaleźć przykład niezwykle profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia. Niewielu spośród licznej grupy konsumentów wie, że jednym z wiodących polskich producentów lodu w kostkach do celów spożywczych w Polsce jest Pure Ice Sp. z o.o.

Przewaga konkurencyjna dzięki najwyższym standardom

Strategia przedsiębiorstwa opiera się o stałą budowę przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie najwyższych standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym produkcji.

- Kluczowym elementem przewagi przedsiębiorstwa nad innymi producentami paczkowanego lodu w kostkach jest innowacyjna automatyzacja procesów produkcji w celu całkowitej eliminacji ryzyka zakażeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Mijająca na szczęście pandemia unaoczniła jak istotne zagrożenia mogą stanowić czynniki mikrobiologiczne. Dotyczy to nie tylko bezpośredniego ryzyka zakażeń produktów wynikających z zaniedbań w stosowaniu zasad GMP przez nieświadomy personel nieodpowiedzialnych producentów, ale również możliwych zakażań spowodowanych epidemiami lub sezonowymi wirusami

– Piotr Los, dyrektor handlowy Pure Ice Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo produkcji

Realizowana przez Pure Ice strategia minimalizuje takie zagrożenia. Wdrożone systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem w praktyce wykluczają możliwość przypadkowych zakażeń, w tym zakażeń krzyżowych alergenami podczas całego procesu produkcji.

W tym miejscu należy podkreślić, że Pure Ice Sp. z o.o jako jedyne przedsiębiorstwo wytwarzające lód w Polsce posiada wdrożony i certyfikowany przez akredytowaną jednostkę system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności IFS Food (International Food Standard) i przygotowuje się do certyfikacji wdrażanego standardu BRC Food.

- Pełna automatyzacja wszystkich procesów, od chwili poboru wody do momentu automatycznego owijania folią strech gotowych palet z lodem, odbywa się bez bezpośredniego kontaktu personelu z produktem. Wdrożone systemy zarządzania na wszystkich etapach produkcji wymuszają stały monitoring założonych parametrów jakości oraz równocześnie ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego produktów. Systematyczne szkolenia całego personelu podnoszą kwalifikacje w dziedzinie rozpoznawania i eliminowania zagrożeń

– Piotr Los.

Regularne badania próbek wody

Comiesięczne, ponadstandardowe badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne próbek wody, gotowych wyrobów oraz punktów krytycznych w przestrzeni produkcyjnej, prowadzone przez akredytowane laboratorium są gwarancją zachowania najwyższych światowych standardów produkcji spożywczej.

Nie jest dziełem przypadku fakt, że Pure Ice jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce może się poszczycić wieloma nagrodami i wyróżnieniami za jego innowacyjność oraz najwyższą jakość produktów.

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa wynika także ze strategii systematycznego zwiększania mocy produkcyjnych.

- W tym miesiącu został oddany do użytku najnowocześniejszy i zarazem największy w Polsce zakład paczkowanego lodu w kostkach firmy Pure Ice pod Brwinowem nieopodal Warszawy. Posiadany w nim park maszynowy zapewnia nieosiągalną dla pozostałych polskich producentów wydajność produkcyjną. Z kolei nowy magazyn mroźnia z trzema tysiącami miejsc paletowych stanowi gwarancję zabezpieczenia zapasu w chwilach sezonowych spiętrzeń zamówień

– Piotr Los.