Brian Burgess, dyrektor zarządzający Savills Polska, mówi: "Łączna wartość inwestycji w pierwszym kwartale 2013 roku jest niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale w rzeczywistości liczba zrealizowanych transakcji inwestycyjnych wzrosła. Biorąc pod uwagę rosnącą aktywność inwestycyjną, zwiększyliśmy naszą prognozę wartości inwestycji za pierwszą połowę roku z 1 mld euro do 1,5 mld euro i oczekujemy, że całkowita wartość transakcji w 2013 roku przekroczy 2,5 mld euro."

Według Savills, dynamicznie rozwijający się sektor handlowy w Polsce nadal przyciąga duże zainteresowanie krajowych i międzynarodowych inwestorów. Podmioty zagraniczne są zainteresowane przede wszystkim największymi centrami handlowymi o wysokich obrotach, zlokalizowanymi w głównych i regionalnych miastach.

Według danych Savills, najlepsze obiekty handlowe sprzedawane są obecnie przy stopie zwrotu około 5,75 proc. dla centralnie położonych warszawskich centrów handlowych, 6,00 proc. dla wiodących centrów handlowych w miastach regionalnych i 7,50 proc. dla dominujących centrów w mniejszych miastach regionalnych i w pozostałych miejscowościach. Do największych transakcji na rynku w ostatnim czasie należał zakup trzech centrów handlowych w Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim i Tarnowie z portfolio Echo przez London & Cambridge Properties o łącznej wartości 67 mln euro. W tej transakcji kupującemu doradzała agencja Savills. Inną dużą transakcją był zakup Galerii Leszno o powierzchni 33 400 mkw. przez Blackstone, dzięki czemu portfolio centrów handlowych tego inwestora przekroczyło w Polsce 240 000 mkw.

Sektor biurowy nadal przeważa w transakcjach inwestycyjnych w Polsce w pierwszej połowie 2013 roku, odpowiadając za 71 proc. ogólnego wolumenu transakcji. Savills odnotował, że nabywcy nadal postrzegają najlepsze budynki w Warszawie, szczególnie w centralnym obszarze biznesu, jako bezpieczne aktywa gwarantujące stabilny dochód, z ograniczonym ryzykiem, przy możliwej do osiągnięcia rentowności na poziomie 6,00 proc. Niemniej jednak, Savills spodziewa się większej aktywności na regionalnych rynkach biurowych w Polsce, jako następstwa poszukiwania przez inwestorów alternatywnych aktywów poza Warszawą w celu dywersyfikacji swoich portfeli.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl