"Rynek po znacznym spadku wartości w ubiegłym roku, w 2013 r. powinien stabilnie rosnąć. Mając na uwadze wysoki wzrost w pierwszym kwartale można oczekiwać, że w całym roku dynamika wzrostu będzie wyższa niż pierwotnie zakładane 3-4 proc." - napisał Piotr Sucharski.

"Planujemy skorzystać z tego wzrostu, ale też przewidujemy stopniowe odzyskiwanie rynku, ze średnioterminowym celem 30 proc. udziałów. Nie przewidujemy jednak uczestnictwa w wojnie cenowej, a priorytetem jest dla nas koncentracja na współpracy z aptekami tradycyjnymi" - dodał.

Sucharski ocenił, że spadek marż ustawowych o 0,8 proc. w 2013 r. negatywnie wpływa na osiągane przez spółkę wyniki finansowe i pogłębia straty realizowane w związku z dystrybucją leków refundowanych.

"Poziom strat finansowych z tego tytułu jest porównywalny do wysokości korzyści, jakie osiągamy dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji. Dzięki niej w pierwszym kwartale udało nam się obniżyć koszty operacyjne o blisko 5 mln złotych" - napisał.

"Wyniki finansowe udaje nam się poprawiać dzięki wzrostowi sprzedaży preparatów, które nie są refundowane" - dodał.

Prezes poinformował, że na koniec marca w portfolio Neuki znajdowało się 130 pozycji z segmentu marek własnych.

Skonsolidowany zysk netto Neuki wyniósł w I kwartale 2013 roku 32 mln zł i był nieznacznie mniejszy od konsensusu zysku na poziomie 32,1 mln zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych spółka zarobiła 27,2 mln zł. W I kwartale 2012 r. zysk netto wyniósł 20,1 mln zł.

Spółka informowała wcześniej, że zysk netto w I kw. 2013 r. będzie wyższy o ok. 4,7 mln zł z powodu zdarzenia jednorazowego związanego z rozliczeniem transakcji nabycia udziałów w Oktogon Investment Aps.

Prognoza wyników Neuki zakładała, że w 2013 r. spółka wypracuje 77 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Oznacza to, że w I kwartale zrealizowano 35,3 proc. prognozy. W 2012 roku po analogicznym okresie Neuca zrealizowała 30 proc. planu finansowego.

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2013 roku wyniósł 37,7 mln zł i był niższy od średniej prognoz na poziomie 42,2 mln zł. Rok wcześniej spółka wypracowała 29,1 mln zł zysku operacyjnego.

Z kolei przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 1.532,3 mln zł i były niższe od konsensusu na poziomie 1.619 mln zł i od przychodów w I kwartale 2012 r., które wyniosły 1.459 mln zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl