Projekt nowelizacji ustawy - jak podkreśliło we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR) - wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia ws. opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych (rozporządzenie MIF). "Rozporządzenie MIF nie wpłynie na wysokość obowiązujących stawek opłat interchange w Polsce" - zaznaczyło CIR.

Regulacja zakłada rozdzielenie funkcji nadzorczych dotyczących egzekwowania rozporządzenia MIF między Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. "W rezultacie prezes Narodowego Banku Polskiego będzie nadzorował egzekwowanie rozporządzenia MIF przez organizacje płatnicze, np. VISA, MasterCard (...). Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego ma kontrolować działalność dostawców usług płatniczych (wydawców instrumentów płatniczych, agentów rozliczeniowych) w zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia MIF" - wyjaśniło CIR.

Zgodnie z projektem KNF ma obowiązkowo informować prezesa NBP o "każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej".

"Prezes NBP będzie musiał powiadomić KNF o działalności instytucji płatniczej, która stanowiłaby zagrożenie dla stabilności systemu płatniczego. Aby zapewnić odpowiedni nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych, na organizacje płatnicze nałożono obowiązek przekazywania prezesowi NBP kwartalnych informacji niezbędnych do ich oceny. Prezes NBP ma też prowadzić i ogłaszać na swojej stronie internetowej listę schematów płatniczych funkcjonujących w Polsce" - dodało CIR.

Według CIR projekt zwiększy bezpieczeństwo płatności dokonywanych drogą elektronicznie, które - jak podkreślono - jest wygodną formą rozliczeń. "Zmniejszą się także koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących płatności elektronicznie, a klienci będą mogli korzystać z kilku różnych metod płatności (marek płatniczych) na jednym nośniku" - podkreślono.

Dzięki projektowi będą możliwe płatności jedną kartą płatniczą w ramach różnych systemów płatniczych, takich jak Visa lub MasterCard czy system lokalny. "Może to pozytywnie wpłynąć na powstanie i rozwój krajowego systemu kart płatniczych" - podkreślono.

"Sklepy, przyjmujące płatności, będą mogły ustanowić pierwszeństwo akceptowania marki płatniczej, co może wspierać efektywniejsze kosztowo krajowe, lokalne systemy płatnicze. Obowiązkowe ma być informowanie konsumentów o możliwości dokonywania płatności danym instrumentem płatniczym w punkcie sprzedaży. Rozwiązania te powinny zwiększyć przejrzystość wyboru metod płatności oraz prowadzić do wzrostu świadomości konsumentów w tym obszarze" - dodano.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 60 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Organizacje płatnicze działające na terenie Polski będą miały dodatkowy czas na przystosowanie się do nowych przepisów - dwa lub sześć miesięcy w zależności od charakteru prowadzonej działalności.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl