5 lutego 2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Joker TNC S.A. podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na Joker TNC Spółka Akcyjna.
8 maja 2020 Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował zmianę nazwy spółki ze SPAR Polska S.A. na Joker TNC S.A.

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 12 848 700 zł. Jedynym akcjonariuszem jest Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład zarządu był następujący:

- Leszek Bać – Prezes Zarządu
- Andrzej Figiel – Wiceprezes Zarządu
- Andrzej Janowski – Wiceprezes Zarządu

Więcej w dlahandlu.pl

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl