Ochrona naruszającego prawo i zasady współżycia społecznego byłaby niesprawiedliwa i niesłuszna - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną Jeronimo Martins Dystrybucja. Jak pisze "DGP" sądy - okręgowy, apelacyjny i Najwyższy - uznały, że skarżącego obowiązuje zasada czystych rąk. Sąd Najwyższy podkreślił, że samo wystąpienie z powództwem o ochronę dóbr osobistych było w tej sprawie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowiło nadużycie prawa.

Według sądu warunkiem jest, by krytyk działał w dobrej wierze. Naświetlanie problemu nie jest szkalowaniem. Dlatego też sądy dwóch instancji (okręgowy i apelacyjny) oddaliły powództwo JMD.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl