Chodzi o popieraną przez środowiska handlu, w tym Polską Izbę Handlu, propozycję senacką, która w najszerszy sposób reguluje kwestię opłat interchange. Zakłada ona, że docelowo opłata interchange nie będzie mogła być wyższa niż 0,5 % wartości transakcji.

Maciej Ptaszyński Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu docenia tę decyzję - Jest to ważny krok ku ostatecznemu rozwiązaniu sprawy opłat interchange w Polsce. Problem znacznie zawyżonych prowizji za płatności kartą w naszym kraju jest poruszany już od 2006 roku i nie został rozwiązany do tej pory. Nie pomogły niestety projekty samoregulacji, z których organizacje płatnicze się wycofywały, co finalnie prowadziło jedynie do wydłużenia prac nad ustawowym uregulowaniem wysokości stawek interchange. Działo się to niestety kosztem handlu - podsumowuje Ptaszyński.

Polska Izba Handlu już od 2011 roku zaznacza potrzebę wprowadzenia regulacji ustawowej, która definitywnie unormuje problem opłat przy transakcjach kartami płatniczymi.

Wielokrotnie podkreślaliśmy także w pismach do Pana Premiera Tuska i Pani Marszałek Sejmu Kopacz jak ważne jest szybkie uporządkowanie tej kwestii, składaliśmy także druki lobbingowe z własnymi propozycjami rozwiązań w tym zakresie - podkreśla Dyrektor Izby. - Każdy miesiąc oczekiwania na rozwiązanie legislacyjne, obniżające wysokość opłat interchange do poziomu odpowiadającego średniej europejskiej, to dla polskiego handlu i usług straty nawet do 70 mln zł.

Wyrażamy nadzieję, że ostatnie ustalenia podkomisji sejmowej znacząco przyspieszą prace nad tym istotnym dla polskiego handlu i usług projektem legislacyjnym - kwituje Maciej Ptaszyński.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl