- Na wyniki finansowe pierwszego półrocza miały głównie wpływ zdarzenia, które wystąpiły w czwartym kwartale 2008 r. i pierwszym tego roku. Pogorszenie się sytuacji finansowej w tamtym okresie doprowadziło m. in. wypowiedzenia części umów, w tym umów najmu lokali i umów kredytowych. W konsekwencji utraciliśmy 12 lokalizacji, doszło także do spadku sprzedaży w większości lokali Sphinx oraz Chłopskie Jadło. Decyzje podjęte przez władze spółki w ostatnich miesiącach już mają pozytywny wpływ na działalność spółki. Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia oraz pozyskanie finansowania pozwoliły na odzyskanie pełnej płynności. Spodziewamy się, że działania ukierunkowane na przywracanie efektywności w spółce pozwolą na odwrócenie spadkowego trendu przychodów ze sprzedaży i uzyskanie dodatniej wartości EBITDA na poziomie skonsolidowanym - mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

- Zobowiązałem się, że - jeśli zajdzie taka potrzeba - przynajmniej do końca 2010 r. będę wspierał spółkę finansowo, by miała zapewnioną bieżącą płynność i pełną zdolność do regulowania zobowiązań. Naszym celem jako zarządu, a także moim jako inwestora, jest doprowadzenie do takiej sytuacji w Sfinksie, by uzyskiwane wyniki zapewniały jej nie tylko pokrycie bieżących zobowiązań, ale także rozwój - komentuje Sylwester Cacek.

Sfinks Polska zarządza obecnie 111 restauracjami, w tym siecią 96 restauracji Sphinx.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl