- Strony określiły, że są zainteresowane przeprowadzeniem zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Produkty Klasztorne SA przez emisję nowych akcji skierowanych do udziałowców Bioalt sp. z o.o., w zamian za aport w postaci 100 proc. udziałów w spółce Bioalt sp. z o.o.; scaleniu akcji w stosunku 1:10 w taki sposób żeby wartość nominalna jednej akcji wynosiła 1 (jeden) zł; połączeniu obu spółek poprzez inkorporację spółki Bioalt sp. z o.o. do spółki Produkty Klasztorne SA; zmianie firmy, pod jaką działa spółka Produkty Klasztorne SA oraz przedmiotu jej działalności na działalność obecnie prowadzoną przez Bioalt sp. z o.o.; zmianie siedziby spółki Produkty Klasztorne na wskazaną przez Bioalt sp. z o.o.; doprowadzenie do zmian w składzie organów spółki Produkty Klasztorne SA - podała spółka w komunikacie.  

Jak dodano, intencją stron jest przeprowadzenie wzajemnego badania obu spółek oraz zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej określającej szczegółowe warunki i harmonogram działań zamierzenia inwestycyjnego do dnia 10 czerwca 2016 r.

Produkty Klasztorne SA to spółka notowana na NewConnect. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów spożywczych w segmencie premium wytwarzanych na bazie tradycyjnych receptur pod wspólną marką Produkt Klasztorny. W czwartym kwartale 2015 r. największy udział w przychodach ze sprzedaży miały: opakowania, nabiał oraz wyroby garmażeryjne (pierogi i krokiety) odpowiednio 40 proc., 21 proc. i 21 proc. przychodów.

Spółka Bioalt Sp. z o.o. została założona w roku 2015 jako wynik wcześniejszych doświadczeń w zakresie rekultywacji gruntów i wód na terenach zdegradowanych. Powołano ją jako spółkę celową wyłącznie do prac związanych z rekultywacją gruntów i wód a w szczególności bioremediacją gruntów i wód skażonych pochodnymi ropy naftowej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl