Efekty niskiej bazy sprzed roku przyczyną silnego wzrostu sprzedaży

- Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 17,1% r/r wobec spadku o 2,7% w lutym, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (10,9%) oraz naszej prognozy (15,5%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 15,2% r/r wobec spadku 3,1% w lutym. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych była w marcu o 2,0% niższa w porównaniu z lutym, co jest jej najsilniejszym miesięcznym spadkiem od kwietnia 2020 r. Szacujemy, że odsezonowany poziom sprzedaży detalicznej był w marcu o 1,5% niższy niż w lutym 2020 r. i tym samym sprzedaż detaliczna powróciła poniżej poziomu obserwowanego tuż przed silnym negatywnym wpływem pandemii na wydatki gospodarstw domowych - wyjaśnił Jakub Olipra, ekonomista Credit Agicole

Sprzedaż znów pod silnym wpływem restrykcji

- Znaczący miesięczny spadek odsezonowanej sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych pomiędzy lutym a marcem wynikał z wprowadzonych w II poł. marca restrykcji administracyjnych związanych z III falą pandemii, obejmujących m.in. zamknięcie galerii handlowych oraz wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych. Uwzględniając dodatkowo bardzo silny wzrost sprzedaży detalicznej w lutym (por. MAKROpuls z 19.03.2021) można również przypuszczać, że zrealizowane wcześniej zwiększone zakupy sprzyjały ich ograniczeniu w marcu. Mimo to dane wskazują, że wpływ obowiązujących w marcu restrykcji na sprzedaż detaliczną był wyraźnie niższy niż przed rokiem. (por. MAKROmapa z 19.04.2021). Świadczy o tym silny wzrost sprzedaży liczonej w cenach stałych w ujęciu rocznym w szeregu kategorii: „tekstylia, odzież, obuwie” (+93,0% r/r), „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (+50,5% r/r), „meble, rtv, agd” (+39,0% r/r) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (28,2% r/r) - tłumaczył ekspert.

W kwietniu utrzyma się negatywny wpływ restrykcji na sprzedaż

- Można oczekiwać, że kwietniowe dane o sprzedaży detalicznej pozostaną pod silnym wpływem restrykcji administracyjnych związanych z III falą pandemii. Wsparcie dla takie oceny stanowi stabilizacja nastrojów konsumenckich w kwietniu w porównaniu do marca. Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w kwietniu -22,5 pkt. wobec -23,0 pkt. w marcu, podczas gdy wyprzedający wskaźnik koniunktury konsumenckiej ukształtował się na poziomie -19,8 pkt. wobec -20,2 pkt. W kolejnych miesiącach wsparciem dla sprzedaży detalicznej będą jednak stopniowe wygasanie pandemii i związane z nim złagodzenie restrykcji, a także obserwowany obecnie silny wzrost realnego funduszu płac. W efekcie począwszy od maja oczekujemy ponownego wzrostu odsezonowanej sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych w ujęciu miesięcznym - ocenił Jakub Olipra.

Lekkie ryzyko w górę dla naszej ścieżki PKB 

- Dzisiejsze wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej, w połączeniu z opublikowanymi w tym tygodniu danymi o produkcji przemysłowej oraz zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw (por. MAKROpuls z 21.04.2021) sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy PKB w I kw. br. (-1,5% r/r wobec -2,8% w IV kw. 2020 r.) oraz w całym 2021 r. (3,6% r/r wobec -2,7% w 2020 r.). Jednocześnie dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są w naszym zdaniem lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji - podsumował ekonomista Credit Agicole.

Zacznij sprzedawać produkty spożywcze w sieci - wypróbuj serwis Giełda Rolna

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl