Handel: Które formaty sklepowe są na prowadzeniu?

Pod względem formatów sprzedaży detalicznej utrzymuje się szybki trend wzrostowy liczby działających w naszym kraju supermarketów i dyskontów. W latach 2010-2021 ich liczba wzrosła odpowiednio o 100% i 86%. Jednocześnie oba formaty upodabniają się do siebie pod względem zakresu i struktury oferty czy sposobu organizacji powierzchni handlowej. Jest to z jednej strony uwarunkowane czynnikami ekonomicznospołecznymi, takimi jak rosnące oczekiwania konsumentów względem jakości oferty vs optymalizacja marż, a drugiej strony – konkurencją pomiędzy poszczególnymi graczami działającymi w obu tych segmentach - czytamy w raporcie "Branża dystrybucji FMCG", przygotowanym przez Pawła Kowalskiego, ekspert Banku Pekao. 

Szacunkowa struktura sprzedaży FMCG według formatów, 2021 vs 2010. Źródło: raport Banku Pekao2) Razem z e-commerce, którego udział w sprzedaży artykułów FMCG wynosi poniżej 1%.3) Supermarkety osiedlowe

Jak informuje Paweł Kowalski, systematycznie spada liczba sklepów działających w tradycyjnych modelach handlu detalicznego, co odbija się przede wszystkim na udziale małego formatu w łącznej powierzchni sklepowej. Czynnikiem podtrzymującym do pewnego stopnia jego rolę jest jedynie prężnie rozwijający się segment convenience. Maleje również liczba hipermarketów, dla których problemem jest dostosowanie działalności do współczesnych wymogów - ich przewaga ofertowa nad supermarketami i dyskontami jest niwelowana przez bardziej konkurencyjne ceny i lepszą dostępność tych drugich.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pekao: Jak zmienia się dynamika sprzedaży artykułów FMCG?

Formaty sklepowe: udziały w rynku

Jak czytamy w raporcie, udział supermarketów i dyskontów w sprzedaży FMCG w 2021 r. wyniósł już ponad 53%. Coraz wyraźniejsza jest przewaga Jeronimo Martins i Grupy Schwarz (sklepy wielobranżowe) oraz Rossmann (drogerie) nad resztą stawki.

W rezultacie postępujących zmian preferencji konsumentów dyskonty i supermarkety w 2021 r. osiągnęły już ponad 50% udziału w sprzedaży artykułów FMCG, podczas gdy na początku minionej dekady przypadało na nie tylko 30% obrotów - czytamy w raporcie.

Szczególnie szybko rozwijającą się podgrupą w formacie supermarketów są markety proximity, tzn. osiedlowe, atrakcyjne przede wszystkim ze względu na dogodne położenie dla konsumentów, czyli blisko ich miejsca zamieszkania.

TOP 10 sieci wielobranżowych z przewagą żywności. Źródło: raport Banku Pekao

Spada udział rynkowy hipermarketów

- Udział małego formatu spadł z blisko 50% na początku minionej dekady do niewiele ponad 25% w 2021 r. Coraz większą rolę odgrywa tutaj segment convenience, który odpowiada już za blisko 1/3 obrotów całego tego kanału. Drugą „ofiarą” rosnącej popularności supermarketów i dyskontów są hipermarkety, których udział rynkowy spadł już o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2010 r. - informuje ekspert Banku Pekao.

CZYTAJ TEŻ: Pekao: W jakim kierunku zmierza branża FMCG?

- W ujęciu podmiotowym, w segmencie sklepów wielobranżowych coraz wyraźniejsza jest dominacja Jeronimo Martins (Biedronka) i dwóch marek Grupy Schwarz (Lidl i Kaufland) – podmioty te w 2021 r. osiągnęły łącznie obroty w wysokości 106 mld złotych. Stanowiło to ponad 63% obrotów wygenerowanych przez TOP10 graczy działających w tym segmencie. Z kolei w segmencie drogerii wyraźna jest dominacja grupy Rossmann (ponad 68% udziałów w obrotach TOP10) - podsumowuje Paweł  Kowalski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl