Rocznie mieszkaniec UE zużywa ok. 200 foliowych toreb. Mają one negatywny wpływ na środowisko, albowiem nie rozkładają się. Wprowadzając ten wymóg, UE ma nadzieję na zmianę zwyczajów konsumentów, którzy być może zastąpią foliowe reklamówki torbami papierowymi lub tymi, które ulęgają biodegradacji.

W 2013 roku Komisja Europejska zaproponowała, aby kraje członkowskie podjęły decyzję, w jaki sposób zmniejszyć konsumpcję foliowych torebek. Jednocześnie przedstawiła trzy rozwiązania w tej kwestii - opodatkowanie, całkowitą likwidację lub ograniczenie. We Francji powstał pomysł, aby wszystkie torby plastikowe były opodatkowane, jednak projekt nie wszedł w życie. Za to udało się go wdrożyć z powodzeniem w Irlandii, gdzie w ciągu jednego roku konsumpcja torebek spadła aż o 92 proc.

W Polsce handlowcy są raczej niechętni pomysłowi, albowiem boją się o utratę klientów, niemniej jednak duża część sklepów już wprowadziła opłatę za korzystanie z foliowych torebek.

- Wprowadzanie płatnych torebek lub nawet całkowite zaprzestanie ich sprzedaży powinno odbywać się etapami, aby przyzwyczaić klientów do nowej sytuacji, np. na początku można wprowadzić odpłatność za więcej niż 1 torebkę (1 gratis), a dopiero po pewnym czasie wprowadzić płatność za każdą i poinformować, że torebki są dostępne w sprzedaży jedynie na prośbę klienta. Przy czym istotne jest, aby jednocześnie w sklepach odbywał się proces edukacji klienta, uświadamiający, że ich używanie wywiera negatywny wpływ na środowisko, mówi Marcin Dobek z agencji badawczej ABR SESTA.

Komunikacja promująca proekologiczne rozwiązanie jest konieczna, albowiem wciąż za mało mówi się o tym w mediach, czy prowadzi na ten temat kampanię w samych sklepach. Dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie informacji na ten temat w pobliżu kas sklepowych. Promując tego typu rozwiązanie należy informować również o tym, na ile biodegradowalne są torby oznaczone jako biodegradowalne i że jedyne odpady, które nie zanieczyszczają środowiska to takie, które nie zostały wyprodukowane.

Aby nowe wymogi UE przyniosły efekt w postaci planowanego obniżenia liczby foliowych torebek o 80 proc. istotne jest, aby nie dotyczyły one jedynie sklepów spożywczych. Ponadto bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwa o negatywach ich używania dla środowiska. Już teraz coraz więcej osób wybiera się do sklepów na zakupy z torbami ekologicznymi, ale to wciąż zbyt mało, by móc powiedzieć, że nowa dyrektywa UE odniesie szybko sukces.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl