"Rynek urządzeń fiskalnych w Polsce jest dość specyficzny, gdyż uzależniony jest od przyjmowanych przepisów prawnych i możliwości ich wyegzekwowania przez ustawodawcę. Proponowane ciągle zmiany w przepisach dotyczących tej grupy urządzeń jak i propozycje (zapowiedzi) objęcia obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących coraz to nowych grup odbiorców tworzą niestabilność tego rynku i trudność prognozowania jego rozwoju" - podał IRE.

IRE oszacował, że w 2012 roku sprzedano ponad 180 tys. sztuk urządzeń fiskalnych i w stosunku do roku 2011 r. ich sprzedaż spadła o 19,3 proc., spadła również wartość sprzedaży w zł o 20,3 proc., co było efektem spadku cen i wzrostu sprzedaży urządzeń małych (w niższej cenie).

Instytut podał, że największym segmentem produktowym rynku urządzeń fiskalnych są kasy fiskalne, stanowiące ilościowo dwie trzecie całego rynku. Zdecydowana większość urządzeń fiskalnych jest produkowana w kraju. Import stanowi 15 proc. całego rynku. Charakterystyczną cechą w ostatnich dwóch latach jest dynamiczny wzrost sprzedaży urządzeń z kopią elektroniczną, w 2012 roku urządzenia takie stanowiły prawie 60 proc.

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, ze według danych uzyskanych z Izb Skarbowych w pierwszym kwartale 2013 r. zarejestrowano w Polsce około 117 tys. kas fiskalnych.

Na wysoką sprzedaż kas w I kw. 2013 r. miał wpływ głównie rynek nowych podatników, gdyż zgodnie z nowymi przepisami kasy fiskalne od marca 2013 r. musiała wprowadzić większość przedsiębiorców, która w ubiegłym roku podatkowym, z tytułu sprzedaży detalicznej osiągnęła obroty w wysokości 20 tys. zł lub większe. Wcześniej limit ten wynosił 40 tys. zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl