Emperia odnotowała 20,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 630,80 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 13,59 mln zł w porównaniu do 817,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 15,96 mln zł wobec 28,46 mln zł zysku rok wcześniej.

- Rok 2012 to był dobry dla nas rok, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej oraz niskiej dynamiki sprzedaży detalicznej artykułów FMCG, spółki segmentu detalicznego osiągnęły zakładane cele finansowe, sprzedażowe i operacyjne. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych jakimi było zawiązanie rezerw na nierentowne placówki sklepów delikatesowych Delima, spółki segmentu detalicznego poprawiły istotnie wyniki finansowe w stosunku do roku poprzedniego - podsumował Dariusz Kalinowski, prezes zarządu Emperia Holding SA.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl