Jak podała spółka w komunikacie, sprzedaż wygenerowana Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji wyniosła w I kwartale 448,2 mln zł, co stanowi wzrost o 7,8 proc. rdr. (8,6 proc. w walutach lokalnych).

Sprzedaż w restauracjach w Europie Zachodniej i na innych nowych rynkach wyniosła 159,6 mln zł i wzrosła o 23,5 proc. rdr (w zł) i 25,5 proc. w walutach lokalnych.

Firma podkreśla, że nie uwzględnia przychodów z rynku amerykańskiego, ponieważ sprzedała aktywa Applebee's do Apple American Group II, LLC.

Obecnie AmRest zarządza około 675 restauracjami w takich krajach jak: Polska (283), Hiszpania (170), Czechy (84), Rosja (67), Węgry (35), Chiny (14), Bułgaria (5), Francja (5), Serbia (4), Chorwacja (3), Niemcy (3), Indie (1).