Jak podano, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln EUR (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia), z czego równowartość 13 mln EUR ma być wypłacona Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach spółki. Dodatkowa kwota nieprzekraczająca 10 mln EUR (earn-out) zostanie zapłacona sprzedającym pod warunkiem osiągnięcia przez Sushi Shop w roku 2018 wyników finansowych określonych w umowie.

Intencją stron jest finalizacja transakcji w ciągu nadchodzących kilku miesięcy, co będzie uzależnione od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz nie wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków ("Material Adverse Change").

W wyniku finalizacji transakcji AmRest Sushi Shop stanie się właścicielem wiodącej sieci restauracji kuchni japońskiej, liczącej 165 lokale, z których około jedna trzecia to restauracje prowadzone przez franczyzobiorców.