"Wyniki drugiego kwartału 2017 roku są naszym zdaniem prologiem do przyspieszenia poprawy wyników w drugim półroczu 2017 roku" - podano w raporcie.
 
Zdaniem analityków, wyniki operacyjne nie odbiegały istotnie od oczekiwań rynkowych, ale struktura może napawać optymizmem w perspektywie kolejnych kwartałów.
 
"W ujęciu całego pierwszego półrocza pomimo wzrostu cen żywności i presji na wzrost wynagrodzeń w biznesie organicznym utrzymana została rentowność. Obciążeniem dla wyników były koszty związane z reorganizacją przejętych placówek w Europie Zachodniej" - podano w raporcie.
 
"Jednakże podpisane w tym roku umowy z YUM! Brands dotyczące rozwoju sieci franczyzowych i możliwa poprawa rentowności placówek własnych stwarza przestrzeń do utrzymania ścieżki wzrostu EBITDA powyżej 20 proc. w kolejnych latach" - dodano.
 
Zdaniem analityków potencjalnym "upsidem" do prognoz jest szybsze tempo rozwoju sieci franczyzowych i większy udział "asset-light" w strukturze liczby placówek.
 
Oprócz tego uważają, że na podstawie aktualnych wycen spółek z sektora detalicznego z indeksów mWIG40 i WIG20 (BFT, CCC, DNP, EUR, EMP i LPP) AmRest jest notowany z nieuzasadnionym dyskontem.
 
"Pod względem wzrostu skali realizowanego obrotu (+30,3 proc. rdr. w I poł. 2017 roku) czy prognozowanego wzrostu wyników w kolejnych latach nie notuje gorszych parametrów niż wymienione spółki, a notowany jest ze znacznym dyskontem na wskaźniku EV/EBITDA na lata 2017-19" - napisali analitycy.
 
"Dodatkowo pod względem kapitałochłonności wzrostu obrotu nie odbiega od takich spółek jak DNP czy CCC" - dodali.
 
W raporcie podano, że wycena porównawcza na podstawie grupy z sektora detalicznego notowanego na GPW daje wartość 405 zł (50 proc. PE 2017-2019 i 50 proc. EV/EBITDA 2017-2019).
 
"Zwracamy uwagę, że większość podmiotów obecnie jest notowana z premią do zagranicznych spółek porównawczych. Oczekujemy przyspieszenia wzrostu zysku netto w przyszłym roku, w związku z brakiem wzrostu stopy podatkowej, jak to ma miejsce w tym roku i mniejszymi kosztami finansowymi" - napisano w raporcie.