Nagroda Ray Kroc Award przyznawana jest od 1999 roku zarówno menadżerom restauracji korporacyjnych, jak i tych prowadzonych przez licencjobiorców. Laureaci to wąskie grono najbardziej utalentowanych menadżerów wybranych spośród 36 tys. osób prowadzących restauracje McDonald’s na całym świecie. Ocena ich pracy jest kompleksowa i obejmuje kwestie zadowolenia gości, prowadzenia zespołu, wyników finansowych oraz poziomu operacyjnego.

Na uroczystej gali podczas Światowej Konwencji McDonald’s w Orlando w USA statuetki odebrali czterej kierownicy z Polski - Anna Gnojska, Adam Peglau, Bartosz Świsłowski i Karol Wancerz.

McDonald's Polska prowadzi w Polsce 366 restauracji, które zatrudniają ponad 18,5 tys. osób. 249 z nich to obiekty prowadzone przez 63 licencjobiorców, niezależnych przedsiębiorców działających na podstawie umowy franczyzy z McDonald’s.