"Na dynamikę sprzedaży grupy w trzecim kwartale 2017 roku pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech w dniu 31 lipca 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 51 mln zł przychodów w trzecim kwartale 2017 r.)" - napisano w komunikacie.
 
"Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w trzecim kwartale 2017 roku wzrosły o 12,7 proc." - dodano.
 
Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w trzecim kwartale 686 mln zł, co stanowi wzrost rdr o 17,1 proc. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,9 proc.
 
Przychody dywizji rosyjskiej w trzecim kwartale wyniosły 141 mln zł i były o 12,5 proc. wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła rdr o 10,2 proc.
 
Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w trzecim kwartale kształtowała się na poziomie 447 mln zł i była o 19 proc. wyższa rdr. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 21,3 proc.
 
Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w trzecim kwartale 247 mln zł i były wyższe rdr o 14,4 proc. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 16,7 proc.
 
Przychody na rynku chińskim w trzecim kwartale wyniosły 68 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 15,2 proc. Wzrost w walutach lokalnych wyniósł 23,6 proc.
 
Przychody segmentu Unallocated wyniosły 14 mln zł i były o 18,3 proc. wyższe niż przed rokiem.