W ocenie prezydent miasta to wymierna i konkretna pomoc, która pozwoli łódzkim przedsiębiorcom z branży gastronomicznej zaoszczędzić w sumie niemal 1,5 mln zł.

Jak wskazała Zdanowska w filmie opublikowanym na profilu Łodzi na Facebooku, pracownicy gastronomii i restauratorzy są grupą najbardziej poszkodowaną przez funkcjonujące obostrzenia. Podkreśliła, że obecnie to nie jest już jedynie walka o utrzymanie miejsc pracy, ale prawdziwa walka o przetrwanie biznesów budowanych latami. Zdaniem prezydent Łodzi, płynąca od rządu pomoc jest za mała i tylko w skromnej części zaspokaja zobowiązana restauratorów.

"Dlatego uznałam, że miasto musi zadziałać. Podjęłam decyzję o zwolnieniu z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu w 2021 roku wszystkich lokali gastronomicznych, w których spożycie alkoholu odbywa się na miejscu. Tym, którzy już zapłacili, pieniądze zostaną zwrócone" - ogłosiła.