Zysk netto za po czterech kwartałach 2018 roku wyniósł 542 871,50 zł w porównaniu do 314 268,63 zł osiągniętych po czterech kwartałach 2017 r. Przyrost zysku netto w ujęciu rocznym w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł 72,74 %.

Zatrudnienie na 31.12.2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 14 osób.