- Zarząd Maxipizza informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacje i nauka ; działanie RPSW 01.02.00. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Tytuł projektu to opracowanie technologii optymalizującej proces dostawy zamówień w lokalach gastronomicznych.

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1.137.710,00 złotych netto.

- Wartość wnioskowanego dofinansowania: 758 664,00 netto. Udział własny w wysokości 381 886,50 pokryty zostanie ze środków Emitenta - podano.