Podwyżkę otrzyma ok. 90 tys. pracowników, tj. ok. 10 proc.pracowników lokali McDonald's. W 3,1 tys. placówkach operujących na zasadzie franszyzy decyzje będą zależeć od ich właścicieli.

Czytaj więcej w serwisie bankier.pl.