Stopa dywidendy - w oparciu o poniedziałkowy kurs zamknięcia - wynosi około 5 proc.
 
Proponowany przez zarząd dzień dywidendy to 12 września, a jej wypłata miałaby nastąpić 27 września.
 
Pozostała część zysku, w kwocie 9,2 tys. zł, miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki.
 
W 2018 roku Mex Polska wypłacił 0,17 zł dywidendy na akcję.