W związku z podpisaniem umowy, partner będzie mógł posługiwać się znakiem "Mr Hamburger" i pod nim prowadzić lokal gastronomiczny, za co zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz spółki opłaty franchisingowej "Royalty".

Uregulowania umowy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności stron z tytułu należytego wykonywania umowy, są tożsame ze standardami rynkowymi obowiązującymi dla umów franczyzowych.

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 02.10.2017 r. do 01.10.2022 r. Jednocześnie zarząd informuje, iż na mocy postanowień umowy, deklarowany przez partnera termin na otwarcie lokalu w sieci Mr Hamburger określony został na maj - czerwiec 2018 r.