Jak podano, decyzja o zakończeniu działalności restauracji została podyktowana zmianami sieci drogowej w Polsce. W wyniku budowy drogi S7, stacja paliw, przy której zlokalizowana była restauracja, została odcięta od drogi krajowej.
 
Zarząd spółki poinformował, iż umowa najmu lokalu, w którym prowadzona była restauracja, została rozwiązana na mocy porozumienia stron.