"Analizujemy dokumentację, która została zebrana w trakcie kontroli w sobotę w godzinach wieczornych w dyskotece. W lokalu bawiło się około 60 osób. Jeszcze nie ma decyzji co do nałożenia ewentualnej kary bądź wszczęcia postępowania administracyjnego wobec właściciela lokalu" - wyjaśniła dyrektorka nowotarskiego sanepidu.

Dodała ona, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami dyskoteka nie powinna działać. Inspektorzy stwierdzili, że wewnątrz budynku dyskoteki były wyłożone środki do dezynfekcji, a część z bawiących się osób posiadała maseczki.

Otwarcie dyskoteki było reklamowane m.in. w mediach społecznościowych hasłami: "Zjazd partyjny strajk przedsiębiorców".

Inspektorem sanepidu asystowali policjanci z nowotarskiej komendy.