Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji wskazał, że jedzenie jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w wydzielonych ogródkach czy restauracjach.

- Wobec obowiązku zakrywania twarzy palenie czy jedzenie jest ciężkie do spełnienia. Na terenach zielonych maseczki nosić nie trzeba, ale wchodząc na plac zabaw trzeba już zasłonić usta i nos -dodał.