Sylwester Cacek, główny akcjonariusz Sfinksa ma obecnie ponad 5,56 mln akcji spółki, stanowiących 17,88 proc. akcji i głosów na WZ spółki.
 
Emisja Sfinksa miała wynieść od 2 do 6 mln nowych akcji.
 
Sfinks podał 9 stycznia, że w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii P, spółka planuje ponowną emisję tych akcji. Umowy o objęciu akcji miały zostać zawarte do 21 lutego, a termin na dokonywanie opłat minie 28 lutego.
 
Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z BOŚ Bankiem 8 października 2018 r. Sfinks zobowiązał się do emisji co najmniej 5,5 mln zł do końca 2018 roku wydłużając przed końcem roku termin subskrypcji akcji do 9 stycznia 2019 roku.
 
Spółka informowała, że - w związku z brakiem wymaganej przez bank wartości emisji i zmianą terminu jej realizacji - jest w bieżącym kontakcie z kredytodawcą.