Część operacji jest obecnie w trakcie oceny i niebawem podpisane zostaną kolejne umowy - dodał Jewtuszek.

Najwięcej wniosków (92) dotyczyło tzw. działań wodno-środowiskowych, związanych ze wsparciem wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Agencja zawarła w tym zakresie 55 umów na łączną kwotę prawie 12,5 mln zł. Zrealizowano wszystkie te płatności.

Jak wyjaśnił Jewtuszek, w tym przypadku posiadacz obiektu chowu i hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez pięć lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, otrzymuje określoną stawkę pomocy finansowej za dany rok, np. za produkcję cennych rodzimych gatunków ryb, czy wapnowanie stawów wapnem tlenkowym.

Ponadto lubuscy rybacy wykorzystywali wsparcie na zakup środków produkcji w postaci maszyn i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki rybackiej, zakup środków transportu do przewozu ryb, a także na finansowanie budowy lub modernizacji budynków oraz obiektów rybackich.

W przypadku inwestycji bezpośrednio związanych z chowem i hodowlą ryb zawarto pięć umów o dofinansowanie na kwotę ok. 1,5 mln zł. Cała kwota została już przekazana na konta bankowe rybaków. Mali hodowcy mogli otrzymać nawet do 60 proc. poniesionych kosztów, a duże przedsiębiorstwa - do 30 proc.

"W naszym regionie nie ma wielkich zakładów i gospodarstw zatrudniających setki pracowników, dlatego też najczęściej lubuscy rybacy i przedsiębiorcy z branży otrzymują zwrot 60 proc. kosztów poniesionych w związku z zakwalifikowanymi do programu inwestycjami" - powiedział PAP Jewtuszek.

Dodał, że dużym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się rekompensaty związane ze wsparciem wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Tylko w tym roku rybacy złożyli 13 wniosków w tym zakresie na kwotę ponad 760 tys. zł. W br. lubuscy rybacy złożyli również wnioski dotyczące zakupu urządzeń natleniających i napowietrzających wodę na kwotę pond 290 tys zł.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", tzw. PO "Ryby" finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego i jest jednym z elementów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej.

Część środków z tego źródła jest w dyspozycji ARiMR, a część jest kontraktowana przez Urzędy Marszałkowskie za pośrednictwem Lokalnych Grup Rybackich. W tym przypadku chodzi o działanie związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów zależnych od rybactwa. Tutaj dofinansowanie najczęściej trafia do samorządów rozwijających swoją bazę turystyczną nad akwenami czy rzekami, a także wspierają gospodarstwa rybackie i agroturystyczne.