Spółka zaktualizowała również prognozę przychodów netto ze sprzedaży na rok 2010 z poziomu 1,80-2,00 mld USD do poziomu 1,80-1,90 mld USD.

"Ta uaktualniona prognoza uwzględnia założenia dotyczące kursów wymiany walut, które zmieniły się dla polskiego złotego z poziomu 1 USD = 2,80-2,85 PLN do poziomu 1 USD = 2,85-2,95 PLN oraz dla rosyjskiego rubla z poziomu 1 USD = 29,00-29,50 RUB do poziomu 1 USD = 29,50-30,00 RUB, jak również przewidywany roczny wpływ na rozwodnienie na poziome od 0,40 do 0,45 USD dotyczący porównywalnego zysku netto na akcję, wynikający z niedawnych emisji obligacji i akcji, które sfinalizowane zostały w listopadzie i grudniu 2009, co uwzględnia przewidywane koszty netto z tytułu odsetek w wysokości ok. 98-102 mln USD za rok 2010" - napisano w komunikacie.

W 2009 roku przychody CEDC wyniosły 1,507 mld USD w porównaniu z 1,65 mld USD w roku 2008.

Spółka tłumaczy, że 8,5-procentowy spadek spowodowany był przede wszystkim przez średnią dewaluację na poziomie ok. 28 proc. głównych walut funkcjonalnych oraz znaczący spadek przychodów generowanych przez polską działalność dystrybucyjną CEDC, co częściowo skompensowane zostało przez wyniki konsolidacji Grupy Russian Alcohol w 2009 r.

Zysk netto CEDC w 2009 roku wyniósł 78,3 mln USD, czyli 1,45 USD rozwodnionego zysku netto na akcję, w porównaniu z 18,6 mln USD straty netto, czyli 0,42 USD rozwodnionej straty netto na akcję w roku 2008. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych porównywalny zysk netto za rok obrotowy 2009 wyniósł 127,9 mln USD, czyli 2,37 USD rozwodnionego zysku netto na akcję.

Przychody za IV kwartał 2009 r. wyniosły 537 mln USD. Strata netto w IV kwartale 2009 r. wyniosła 94,9 mln USD, czyli 1,52 USD rozwodnionej straty netto na akcję, w porównaniu z 1,76 USD rozwodnionej straty netto na akcję w analogicznym okresie 2008 roku. Porównywalny zysk netto za IV kwartał 2009 r. wyniósł 72,5 mln USD, czyli 1,15 USD rozwodnionego zysku netto na akcję.