- W I kw. 2012 r. przekroczyliśmy próg rentowności notując 7,1 tys. zł zysku netto, w II kw. br. dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej i koncentracji działań handlowych ten wynik wzrósł do 82,10 tys. zł, natomiast do końca roku zakładamy osiągnięcie przynajmniej 130 tys. zł zysku netto. Skokowo poprawa na poziomie wyniku netto to w znacznej mierze efekt redukcji kosztów w obszarze dystrybucji i zakupu surowców, a także realizacji działań mających na celu wzrost marżowości produktów, co było możliwe m.in. dzięki umocnieniu naszej pozycji konkurencyjnej w kluczowych segmentach rynku - mówi Ewa Kawałkowska, prezes zarządu Eurosnack SA.

W ujęciu narastającym przychody po II kw. 2012 r. wyniosły 4,35 mln zł a zysk 82,10 tys. zł, w porównaniu do 4,10 mln zł przychodu i 61,65 tys. zł straty w roku 2011.

Na początku sierpnia br. spółka przekazała do publicznej wiadomości prognozy finansowe na rok 2012 r., zgodnie z którymi Spółka zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W ujęciu narastającym wyniki Eurosnack SA zanotowane na koniec II kw. 2012 r. oznaczają realizację prognozy przychodu na poziomie 50 proc. oraz zysku netto na poziomie 63,15 proc.