Wszystkie kobiety zdecydowały się na odwołanie do sądu pracy. W złożeniu odpowiednich pism pomaga im radca prawny. W jego ocenie doszło do naruszenia prawa i dyskryminacji ze względu na płeć.

Ponadto z prezesem browaru spotka się poseł Lech Kołakowski. Jak sam podkreśla, po długich staraniach. Chce kompromisu, a to w tym przypadku ma oznaczać cofnięcie wypowiedzeń przez pracodawcę. Poseł chce interweniować u rzecznika praw obywatelskich i pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania.