Krem Karpatka został wprowadzony na rynek w 1986 roku przez Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku (obecnie Rieber Foods Polska S.A. z marką Delecta).

W 1995 roku znak towarowy Karpatka został zgłoszony przez Rieber Foods Polska S.A. do Urzędu Patentowego i objęty ochroną prawną, przyznającą Rieber Foods Polska wyłączne prawo do stosowania tego znaku. Rok później Dr. Oetker wprowadził na rynek produkt o tej samej nazwie i szacie graficznej opakowania podobnej do identyfikacji graficznej produktu Delecty. Badania na reprezentatywnej grupie konsumenckiej wykazały duże prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd. Ponieważ Dr. Oetker, mimo wezwania, nie zrezygnował z wprowadzania do obrotu produktów pod nazwą Karpatka, Rieber Foods Polska wystąpił z powództwem do sądu.

Proces trwał 12 lat. Po prawomocnym wyroku wstępnym, uznającym, co do zasady, roszczenia Rieber Foods Polska S.A., dochodzone w procesie przeciwko firmie Dr. Oetker przed sądem okręgowym w Krakowie, wynikające z rejestracji znaku towarowego Karpatka na rzecz Rieber Foods Polska, Dr Oetker postanowił wycofać z rynku produkty z użyciem nazwy Karpatka i zawarł w tej kwestii ugodę. W ten sposób, przedmiotem procesu pozostały tylko roszczenia o charakterze pieniężnym - o odszkodowanie i wydanie nienależnie uzyskanych korzyści.

Koniec sporu o Karpatkę

Proces zakończył się ostatecznie 6 października 2010 r. wydaniem przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku oddalającego apelację firmy Dr. Oetker od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, który uznał roszczenia Rieber Foods Polska za w pełni uzasadnione. Firma Dr. Oetker dokonała zapłaty zasądzonej kwoty i nie wniosła skargi kasacyjnej.

Obecnie na rynku operują producenci, którzy wprowadzają do obrotu produkty pod nazwą Karpatka. Rieber Foods Polska rozważa podjęcie kroków prawnych w stosunku do tych firm.