Organiczny wzrost wyniósł 4,3 proc., z czego 2,3 proc. stanowił realny wzrost wewnętrzny a 2 proc. wzrost cen. W dobrych wynikach miały też swój udział przeporwadzone w omawianym okresie akwizycje.