Akcja - skierowana przede wszystkim do młodych osób - jest prowadzona w telewizji, internecie i na outdoorze, obejmując również działania samplingowe. Kampanię przygotowała Coca-Cola Poland, współpracując przy tym z agencjami McCann Ericsson (kreacja), K2 Internet (działania w internecie) i Euro RSCG 4D (koncepcja samplingu) oraz domem mediowym Starcom (dobór mediów).