Warunkiem przekazania darowizny była dalsza współpraca z Jutrzenką w dniu przyznania akcji. Po przekazaniu akcji Jan Kolański wraz z żoną kontroluje 63,25 proc. udziałów Jutrzenki - informuje Parkiet.