Sąd Apelacyjny postanowił tym samym, że obie spółki są niezależne. Wyrok podtrzymuje jednak postępowanie naprawcze dla spółki Moncigale.

Spółka Belvedere, która w ramach tego postępowania uznała stan zawieszenia swoich płatności, bezzwłocznie złoży wniosek o wszczęcie osobnego zbiorowego postępowania, niezależnego od postępowania, którym jest objęta spółka Moncigale.

Postępowanie to pozwoli na kontynuację pod ochroną prawną wcześniej zapowiadanej strategii oddłużania spółki.

W oczekiwaniu na wszczęcie takiego postępowania, spółka jest nadal chroniona poprzez publiczne uznanie stanu zawieszenia swoich płatności, a co za tym idzie wszelkie działania podjęte przeciwko niej będą unieważniane lub będą podlegały wystąpieniu z powództwem.