Niestety akwizycja ta spowodowała jednocześnie zmniejszenie zysku netto o 32,9 proc. do poziomu 54,7 mln USD. Zysk operacyjny wzrósł o 1,6 proc. osiągając 99 mln USD.

Cott Corp. to największy w świecie producent private label, a jego głównymi odbiorcami są m.in. sieci WalMart i Tesco. W naszym regionie partnerem Tesco jest Kofola, która w Czechach produkuje i sprzedaje napój RC Cola należący do firmy Cott Corp.