- Rynki na których działamy pod wpływem ogólnoświatowego kryzysu uległy dramatycznej zmianie. Polski rynek napojów bezalkoholowych wyhamował dotychczasowy imponujący wzrost. Rynki czeski i słowacki zanotowały siedmio procentowy spadek, natomiast rynek rosyjski spadł aż o 12%. W końcówce roku w dalszym ciągu widoczny był spadek na wszystkich naszych rynkach bez sygnałów ożywienia. Oczekujemy, iż ten negatywny trend będzie trwał co najmniej do końca pierwszego półrocza 2010 r., głównie z powodu wzrostu bezrobocia i kryzysu zaufania konsumentów - podkreśla w komentarzu do raportu Jannis Samaras, prezes i akcjonariusz Kofoli.

Należąca do Kofola Hoop spółka Hoop Polska zanotowała 3-proc. spadek przychodów ze sprzedaży - z 502 mln zł do 485 mln zł.

- Spadek ten spowodowany był trudnościami w dystrybucji i pogorszeniem rotacji wyrobów oraz wycofywaniem się spółki ze sprzedaży mniej perspektywicznych marek. Obecnie spółka koncentruje się na odbudowaniu udziałów rynkowych i zwiększeniu sprzedaży - podkreśla Jannis Samaras.

Spółka zanotowała także 6,7 mln zł straty operacyjnej wobec 280 tys. zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 22,9 mln zł, wobec 25,3 mln zł straty w 2008 r.

Sprawozdanie finansowe jest pierwszym rocznym sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy KOFOLA S.A., w którym uwzględniono ostateczne rozliczenie połączenia z Hoop.