Partnerzy portalu partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu
WYDARZENIA/KONFERENCJE

Ponad 100 przedstawicieli kadry zarządzającej przemysłu spożywczego wzięło udział w Forum 100 - pierwszym tego typu spotkaniu organizowanym przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, które odbyło się 11 marca 2010 r. w warszawskim hotelu Mariott. Wydarzeniu patronował Parlament Europejski, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Pierwsze Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przemysłu Żywnościowego współorganizował Związek Polskie Mięso, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Młynarzy RP oraz Stowarzyszenie „Polska Wódka".

Galerię zdjęć z imprezy można obejrzeć w dziale: Multimedia

Podczas spotkania zaproszeni prelegenci, przedstawiciele ważnych instytucji, Parlamentu Europejskiego oraz polskiego rządu podkreślali, jak ważna jest promocja polskiej żywności oraz wskazywali na zagrożenia dla przemysłu spożywczego. Ważnym punktem spotkania było również wręczenie nagród „Pro Polonia Opulenta" dla osób i instytucji wspierających rozwój przemysłu żywnościowego. W kategorii media nagrodzono portalspozywczy.pl.

Spotkanie poświęcono konkurencyjności polskiego przemysłu żywnościowego w kontekście zmian zachodzących na rynku polskim jak i unijnym.

- Zagadnienie to jest istotne dla podejmowania decyzji co do strategii eksportu, inwestycji czy kierunku rozwoju portfolio naszych produktów - mówiła Małgorzata Skonieczna, prezes PZPŻ ZP. Jak podkreślała, na konkurencyjność ma wpływ wiele czynników, zarówno tych ekonomicznych jak i społecznych.

Zofia Krzyżanowska, radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła natomiast uwagę, że Europa traci swą konkurencyjność na rynkach globalnych. - Dane wskazują, że nie jesteśmy w stanie tak szybko się rozwijać jak inne regiony - mówiła Zofia Krzyżanowska. Jej zdaniem jest to również wyzwanie dla producentów, którzy muszą podjąć słuszne decyzje o tym, w jaki sposób ulepszać produkcję technologicznie, innowacyjnie i prowadzić do rozwoju tego sektora.

Radca MRiRW wskazała, że poza strefą euro wpływ na ten rozwój ma również kurs złotówki. - Prognozy kursu będą decydowały o możliwościach sprzedaży i dynamice eksportu zarówno na rynki europejskie jak i poza Europę - wyjaśniła.

Zofia Krzyżanowska podkreślała również, że aby skutecznie konkurować, produkowana przez polskie firmy żywność musi być bezpieczna. Tymczasem Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny wskazał, jak ważna jest współpraca w tym zakresie producentów i instytucji państwowych.

- Dzięki temu, że mamy instytucje kontrolne, które są wiarygodne na rynkach międzynarodowych, nasza żywność może skutecznie konkurować z produktami spożywczymi wytwarzanymi w innych krajach - mówił Andrzej Wojtyła.

Przestrzeganie rygorystycznych warunków produkcji to jednak koszt, z którym producenci powinni się liczyć. Zdaniem Zofii Krzyżanowskiej to utrudnia polskim producentom konkurowanie cenowe z firmami z krajów trzecich. Warto więc podkreślić, że wyższa cena wiąże się z jakością produktu, tym bardziej, że jakość produkcji staje się coraz ważniejsza dla europejskich konsumentów. - Chcielibyśmy oznaczenia co najmniej produkt pochodzenia unijnego - mówiła radca MRiRW.

Tymczasem prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego podczas swojego wykładu zwrócił uwagę, że polscy producenci przez lata szykowali się do konkurowania z firmami z Europy Zachodniej czy USA. I na tych polach odnosili sukcesy. - Jednak nie bagatelizujmy konkurencji ze Wschodu - podkreślał prelegent. Zwrócił uwagę, że podążanie tylko utartymi ścieżkami i nie szukanie nowych rozwiązań może skutkować osłabieniem eksportu. Szczególnie, że rynek Europy Zachodniej nie może być przyszłościowy.

- Lekceważymy dziś partnerów ze Wschodu. Uważamy, że jest to rynek, na który my będziemy wchodzić, a nie odwrotnie. Zauważmy jednak, że jeśli my po kilkunastu latach wykształciliśmy silny przemysł mleczarski i mięsny, dlaczego mamy odmawiać tego Rosji, która ma znacznie większy potencjał. Mimo załamania cen surowców ten kraj ma praktycznie nieograniczone możliwości inwestowania w przemysł żywnościowy - podkreśla profesor Kowalski.

- Być może wkrótce trzeba będzie zastanawiać się nie nad strategią eksportu, ale nad tym jak chronić polski rynek - dodał gospodarz spotkania Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Kolejnym punktem Forum było uroczyste wręczenie nagród PFPŻ PZ "Pro Polonia Opulente". Kapituła postanowiła wyróżnić osoby i organizacje w ramach trzech kategorii: naukowiec, instytucja i media.

Prezes Małgorzata Skonieczna, minister Zofia Krzyżanowska i poseł do PE Czesław Siekierski jako pierwszemu wręczyli nagrodę profesorowi Stanisławowi Bergerowi za całokształt prac na rzecz rozwoju nauk żywieniowych w Polsce. Wyróżniono także profesora Krzysztofa Krygiera za odważne głoszenie obiektywnej wiedzy dotyczącej technologii przetwórstwa żywności, roli składników i dodatków do żywności oraz przewodniczenie pracom mającym na celu stworzenie jednolitego wzorca polskiej piramidy żywieniowej.

W kategorii "instytucje" wyróżniono dwie instytucje, które, jak podkreślił dyrektor Gantner, działały wokół, dla i we współpracy z przemysłem spożywczym: Polska Inspekcja Sanitarna (Sanepid) oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W kategorii "media" wyróżnieniem "Pro Polonia Opulenta" uhonorowano branżowy serwis gospodarczy portalspozywczy.pl.

- To nie był łatwy wybór. Wiele mediów pisze o przemyśle spożywczym. Chcieliśmy nagrodzić medium nie tylko za dostarczanie informacji, ale również za stworzenie zuperłnie nowatorskiego rozwiązania - pewnego forum, na którym specjaliści, producenci, eksperci mogą komentować bieżące wydarzenia gospodarcze dotyczące przemysłu żywnościowego - powiedział podczas wręczenia nagrody Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ.

- Przyznane przez PFPŻ wyróżnienie "Pro Polonia Opulenta" jest dla nas tym bardziej ważne, że jest ono wyrazem ogromnego zaufania do medium, które działa na rynku jedynie dwa lata - mówi Łukasz Stępniak, redaktor naczelny serwisu portalspozywczy.pl. - To dopiero początek drogi. Chcemy aby nasz portal w ciągu następnych dwóch lat nie tylko utrzymał wiodącą pozycję wśród branżowych serwisów informacyjnych, ale jednocześnie stał się najbardziej opiniotwórczym medium dla branży żywnościowej - dodał Łukasz Stępniak.

Zobacz galerię zdjęć z rozdania nagród w dziale: Multimedia

Pełne uzasadnienia dla przyznanych przez PFPŻ wyróżnień "PRO POLONIA OPULENTA"

Gospodarka żywnościowa to znacząca część polskiej i unijnej gospodarki. W jej funkcjonowanie zaangażowana jest bardzo duża liczba instytucji, organizacji, ludzi nauki i mediów.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców postanowiła wznowić zwyczaj nagradzania działań podejmowanych w obszarze przemysłu żywnościowego wyróżnieniem Pro Polonia Opulenta - Dla Polski Dostatniej.

Pierwsze wyróżnienie Pro Polonia Opulenta zostało wręczone w roku 2000, a jego laureatami są między innymi: Danuta Hibner, Jerzy Plewa, Prof. Anna Gronowska Senger, Małgorzata i Marian Duda, oraz media: Rzeczpospolita, Polskie Radio Program 1 Redakcja Rolna.
Kapitułę Wyróżnienia Pro Polonia Opulenta stanowi Zarząd Federacji, a kandydatury zgłaszają członkowie naszej organizacji.

W tegorocznej edycji Kapituła Pro Polonia Opulenta postanowiła przyznać 5 wyróżnień w 3 kategoriach: instytucja, media, naukowiec.
Kapituła Pro Polonia Opulenta pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Skoniecznej postanowiła przyznać wyróżnienia Pro Polonia Opulenta następującym osobom i instytucjom:

W kategorii - NAUKOWIEC

1. Profesorowi Stanisławowi Bergerowi - za całokształt pracy na rzecz rozwoju nauk żywieniowych w Polsce.

Pan Profesor jest współtwórcą Wydziałów: Technologii Rolno-Spożywczej oraz Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (których był pierwszym dziekanem przez 7 lat). Jest twórcą pierwszej w Polsce szkoły akademickiej w zakresie nauki o żywności i żywieniu. Wieloletnim współpracownikiem ONZ, FAO, WHO, UNICEF. Współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych i jego przewodniczący przez kilka kadencji. Przez wiele lat przewodniczył również Komitetowi Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Za działalność naukową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, a w 1995 r. doktorat honoris causa przyznany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2. Profesorowi Krzysztofowi Krygierowi - za odważne głoszenie obiektywnej wiedzy dotyczącej technologii przetwórstwa żywności, roli składników i dodatków do żywności oraz za przewodniczenie pracom mającym na celu stworzenie jednolitego wzorca polskiej piramidy żywieniowej w ramach Komitetu Naukowego Rady ds. Diety Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Pan profesor Krygier pełni funkcję Kierownika Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Przewodniczy Komitetu Roboczego ds. Nauki w Radzie ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, przewodniczącym Grupy Produktów Tłuszczowych Komitetu Technicznego w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.

W kategorii - INSTYTUCJA

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu - za partnerską współpracę z przemysłem żywnościowym na rzecz edukacji prozdrowotnej młodzieży w ramach programu Trzymaj Formę oraz zwiększenia użyteczności dla konsumentów informacji żywieniowej stosowanej na opakowaniach produktów żywnościowych w ramach programu Wybieraj z GDA.

Odbiór wyróżnienia Przemysław Biliński - z-ca głównego inspektora sanitarnego

Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowemu Instytutowi Badawczemu - za nieustanny monitoring stanu i kondycji gospodarki żywnościowej w Polsce oraz trafne określanie szans i zagrożeń dla jej rozwoju.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy to samodzielna placówka naukowo-badawcza z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej.

- o odbiór wyróżnienia Profesor Andrzej Kowalski - dyrektora Instytutu

W kategorii- MEDIA

dla branżowgo serwisu gospodarczego wwwportalspożywczy.pl

- za stworzenie specjalistycznego forum internetowego umożliwiającego dyskusję o aktualnych wydarzeniach dotyczących gospodarki żywnościowej.

Dzięki nowoczesnym formom komunikacji portalspożywczy. pl stał się cennym źródłem nie tylko informacji gospodarczej ale również eksperckich opinii praktyków działających w obszarze gospodarki żywnościowej

portalspozywczy.pl to istniejący od kwietnia 2008 r. serwis dedykowany branży żywnościowej, a w szczególności kadrze zarządzającej firm działających w następujących sektorach: mleczarskim, mięsnym, zbożowym, owocowym i warzywnym. Zamieszczane w nim wiadomości i porady związane z handlem, nowymi technologiami, logistyką, finansami, prawem i rynkiem pracy stanowią ważne źródło aktualnych informacji dla przedstawicieli branży żywnościowej.

o odbiór wyróżnienia
Pana Wojciech Kuśpik - Prezesa, Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości - właściciela serwisu
Pan Łukasz Stępniak - redaktor naczelny serwisugospodarczego wwwportalspożywczy.pl

wyszukiwarki

  • praca
  • nieruchomości
  • obiekty konferencyjne
* wyszukiwanie zaawansowane

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na FacebookuObserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!