Globalny Dzień Długu Ekologicznego (ang. Earth Overshoot Day) po raz pierwszy został ogłoszony 19 grudnia 1987 roku, czyli dokładnie 30 lat temu.

- To dzień, w którym ludzkość wykorzystała wszystkie przypadające na dany rok zasoby i od tego dnia zaczęła żyć na kredyt. Oznacza to, że od tego dnia zużywamy więcej zasobów niż jest się w stanie odrodzić, co prowadzi do wymierania gatunków, wyczerpania łowisk, znikania lasów i postępującej degradacji środowiska naturalnego. W 2017 roku już od 2 sierpnia wycinanie lasów, odławianie ryb czy zanieczyszczanie powietrza odbywać się będzie ze szkodą dla przyszłych pokoleń. To one będą musiały spłacić zaciągnięty przez nas ekologiczny dług - informuje CIWF Polska.

Dzień Długu Ekologicznego każdego roku wypada coraz wcześniej. Jeszcze w 2005 roku przypadał 20 października.

- To jasno pokazuje, jak bardzo eksploatujemy naszą planetę. Obecnie potrzebujemy 1,7 planety takiej jak Ziemia, żeby zaspokoić nasze konsumpcyjne potrzeby - informuje organizacja.

CIWF nie ma wątpliwości, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest produkcja żywności, a przede wszystkim hodowla przemysłowa zwierząt. - Bezpowrotne wymieranie gatunków, degradacja siedlisk, zanieczyszczenie i utrata żyznych gleb, ocieplanie klimatu, wysoka emisja gazów cieplarnianych, zatrute wody i powietrze. To skutki hodowania zwierząt na masową skalę - dodaje.

Globalny przemysł hodowlany odpowiada za 14,5% emisji gazów cieplarnianych – więcej niż transport samochodowy, kolejowy i lotniczy razem wzięte. 1/3 światowych plonów zbóż przeznaczana jest na paszę dla zwierząt hodowlanych. Gdyby służyły jako żywność dla ludzi, można by nimi wykarmić około 3 miliardów mieszkańców Ziemi.

Emisje z hodowli zwierząt, takie jak amoniak, znacząco przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, które odpowiada za ponad 400,000 zgonów rocznie w UE według Europejskiej Agencji Środowiska;

Na terenie Unii Europejskiej marnowane jest rocznie 88 milionów ton żywności, co w przeliczeniu na jednego obywatela daje 173 kg! Polska zajmuje niechlubne 5 miejsce pod względem marnowania żywności w UE.

Hodowla przemysłowa przyczynia się do wyginięcia dzikich gatunków zwierząt. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia rolnictwa w Polsce, populacja bocianów zmalała o 20%, a w niektórych regionach nawet o 40%.

CIWF apeluje o ograniczanie spożycia mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Nawet jeden dzień w tygodniu z dietą całkowicie wolną od mięsa powoduje znaczącą różnicę dla środowiska. Wszystkie jajka w Polsce w sklepach musza mieć oznaczenia numerami 0-3, gdzie nr 3 oznacza maszynową, intensywną hodowlę kur – tych jajek należy zdecydowanie unikać.

Organizacja zaleca także unikanie produktów z hodowli przemysłowej, wybieranie tych z mniejszych gospodarstw ekologicznych, a także niemarnowanie żywności i przemyślane zakupy. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl